Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: 157 600 egz.
Adres redakcji:
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Kolegium redakcyjne

Jarosław Wanecki (przewodniczący)
Ryszard Golański
Mariusz Janikowski
Jolanta Małmyga
Wojciech Marquardt
Katarzyna Strzałkowska

Dziennikarze

Lucyna Krysiak
Tel. 661 092 853
l.krysiak@gazetalekarska.pl
Lidia Sulikowska
Tel. 668 854 344
l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Redaktor Naczelny

Ryszard Golański
Tel. 600 909 382
naczelny@gazetalekarska.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

Marta Jakubiak
Tel. 608 316 248
m.jakubiak@gazetalekarska.pl

Redakcja

Urszula Bąkowska
Tel. (22) 558 80 40
u.bakowska@gazetalekarska.pl
redakcja@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny
Biuletynu NRL

Mariusz Janikowski
Tel. 600 909 381

Stale współpracują

Artur Andrus (Warszawa)
Jerzy Badowski (Olsztyn)
Sławomir Badurek (Toruń)
Anna Lella (Olsztyn)
Agata Morka (Warszawa)
Sławomir Pietras (Poznań)
Małgorzata Serwach (Łódź)
Joanna Sokołowska (Płock)

Reklama i marketing

Elżbieta Tarczyńska
Tel. (22) 559 13 26
Tel. 606 699 830
e.tarczynska@gazetalekarska.pl

Ogłoszenia

Michał Ostaszewski
Tel. (22) 559 13 26,
Fax. (22) 558 80 42
m.ostaszewski@gazetalekarska.pl

Opracowanie graficzne

Grzegorz Sztank


Gazeta Lekarska PREMIUM

0414

Numer 04/2014

TEMAT MIESIĄCA

Głośniej i dobitniej – XII Krajowy Zjazd Lekarzy

Przeczytaj, co wydarzyło się na XII KZL i obejrzyj multimedialną fotorelację z tego wydarzenia!

ROZMOWA O ZDROWIU

Nie chodzi o ściganie, chodzi o godność

Rozmawiamy z Grzegorzem Wroną, nowo wybranym naczelnym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, o trudnej walce z błędami lekarskimi i planowanych działaniach na rozpoczynającą się kadencję.

PRAKTYKA LEKARSKA

O niepowodzeniu położniczym we Włocławku

Prof. Mieczysław Uszyński, klinicysta położnictwa i ginekologii, dokonuje analizy, co tak naprawdę wydarzyło się na oddziale położniczo-ginekologicznym włocławskiego szpitala, jakie były przyczyny tego zdarzenia, a także zwraca uwagę na ogromną rolę mediów w tej sprawie.

Postawy i opinie dotyczące NFZ

Tym razem eksperci Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL prezentują wyniki badania opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów na temat Narodowego Funduszu Zdrowia. Tekst w wersji pełnej i ilustrowany wieloma wykresami.

Zapraszamy do lektury!

0314

Numer 03/2014

Z OSTATNIEJ CHWILI

Jest już spokojnie

O sytuacji na Ukrainie i pracy lekarzy w skrajnie trudnych warunkach rozmawiamy z Olegiem Musijem, szefem służb medycznych na Majdanie, wiceprezesem Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego.

Byliśmy na Majdanie

Relacja polskich lekarzy i krótki film – Krzysztofa Królikowskiego i Krzysztofa Makucha – z wydarzeń na Ukrainie.

Polska pomoc medyczna dla Ukrainy

Polska aktywnie zaangażowała się w pomoc medyczną dla uczestników protestów na Ukrainie. Do naszych szpitali przetransportowano już kilkadziesiąt rannych, w całym kraju zbierane są fundusze na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, a PCPM stworzyło punkt medyczny na Majdanie.

PRAKTYKA LEKARSKA

Nagrody za promocję profilaktyki przeciw grypie

Konkurs „Placówka Medyczna – Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” rozstrzygnięty! Przeczytaj, które placówki medyczne w najbardziej oryginalny sposób promowały ideę profilaktyki grypy wśród swoich pacjentów, a tym samym – zwyciężyły w plebiscycie.

ROZMOWA O ZDROWIU

Stąpanie po kruchym lodzie

Rozmawiamy z prof. dr. hab. med. Henrykiem Gaertnerem, hematologiem, który zdradził literaturę dla medycyny, przyjacielem Stanisława Lema, historykiem medycyny poszukującym wolności w coraz bardziej zniewolonym zawodzie lekarza.

Zapraszamy do lektury!

0214

Numer 02/2014

Z OSTATNIEJ CHWILI

Czas pracy lekarzy – chciwość czy przymus

Dlaczego lekarze pracują tak dużo? Czy jest możliwe w obecnych realiach, by pracowali krócej bez szkody dla pacjentów? Dlaczego zakaz konkurencji w ochronie zdrowia w Polsce nie powinien być wprowadzony? Jak lekarze oceniają obecne warunki swojej pracy? To tylko niektóre z pytań, które padły podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 lutego w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

PRAKTYKA LEKARSKA

POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Piszemy o tym, jak dużym obciążeniem jest dla pacjentów, o wadze wczesnej diagnozy, a także skutecznych sposobach terapii, ale i trudnościach związanych z jej stosowaniem w Polsce…

TEMAT MIESIĄCA

Czemu kolejka ta stoi?

Pojawiła się krzepiąca informacja o działaniach ministra Arłukowicza w 2013 r. na rzecz skrócenia kolejek do lekarza. (…) I słyszy się o pewnych szczegółach, co już do działań „przygotowany” zrobić zamierza. Że płacę lekarza POZ zależną dziś od liczby osób, które powierzyły mu sprawy swego zdrowia, zamieni na stawkę od wizyty, że poszerzy uprawnienia lekarzy POZ i że specjalistom podwyższy kwotę za wizytę pierwszorazową.

ROZMOWA O ZDROWIU

Jedziemy do Soczi

O pracy lekarzy na igrzyskach olimpijskich oraz o przygotowaniach do wyjazdu do Soczi rozmawiamy z Hubertem Krysztofiakiem, przewodniczącym Komisji Medycznej PKOl, szefem polskiej misji medycznej na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi oraz dyrektorem Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej.

Zapraszamy do lektury!